FreeBSD 6.x pro začátečníky

Pokud má někdo zájem si instalovat FreeBSD 6.x, je nutné si nejprve ujasnit, k jakým účelům bude sloužit. Může se jednat o pouhý router či firewall, může mít nainstalované služby zajišťující vyšíí komfort (VPN, Proxy, různé formy monitoringu systému), může se jednat o aplikační server nebo cokoliv jiného. Mimo ujasnění cíle bude nutné se podívat na aktuální situaci. Dopředu zde upozorňuji, že tento návod je co možná nejvíce zjednodušený tak, aby instalaci mohl provádět téměř každý. Cílem je mít možnost prohlédnout si systém a zjistit, jestli nabízí uživatelem požadované vlastnosti.

Minimální konfigurace potřebuje 24MB RAM a 150MB na pevném disku.
Na všechny služby firewallu, poštovního a proxy serveru jsem zvyklý používat alespoň 40GB HDD a 128MB RAM, ale pokud je 80GB a 512MB RAM, technik konfigurující systém se nemusí tolik omezovat.
Na desktop a spuštěné X-Windows s GNOME/KDE to chce samozřejmě také více paměti. I zde je 40GB HDD a 512MB RAM postačující pro většinu aplikací.
Možností je nepřeberná řada, může se jednat o IDS, firewall, desktop, databázový nebo web server .... záleží na požadavcích. Čím více paměti, tím méně swapování (odkládání paměti na disk) a tím vyšší rychlost systému. Na mnou používaném desktopu mám 2GB RAM a zatím jsem je nikdy nevyužil.

Postup instalace:

1) Stažení instalačního CD nebo zajištění jiné formy startu systému.
ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/ISO-IMAGES

2) Start ze zvoleného média a automatické spuštění programu sysinstall

3) Výběr úvodních hodnot:
- lokalita (Czech Republic)
- klávesnice (UNIX default)

4) Výběr a příprava instalace
- v hlavním menu volba Custom
- v menu Partition vytvořit požadovanou velikost logických disků. Osobně používám dva logické disky, jeden pro systém do velikosti 40GB, druhý datový obsahující zbývající místo. Podrobněji k rozdělení disků a jednotlivým nárokům níže. V okamžiku ukončování konfigurace logických disků se instalační program zeptá na typ zavaděče, je nutné zvolit Standard nebo BootMgr. Pro začátečníky doporučuji Standard.
- v menu Label vytvořit logické oddíly. Podrobněji k rozdělení disků a jednotlivým nárokům níže.
- v menu Distribution zvolit typ instalace. Jako základ používám volbu Minimal.
- v menu Custom zvolit zdrojové médium v části Media, pravděpodobně se bude jednat o CD/DVD
- potvrdit volby pomocí Commit
- po instalaci základního systému umožnit restart, nechat nastartovat systém z disku.

5) Dokončení instalace
- spustit program sysinstall
- vybrat volbu Configure, následně vybrat Distribution. V této části označit vše s výjimkou base, X-Org a kernels, následně volbu potvrdit. tim se doinstaluje zbytek systému se všemi nabízenými komponentami. Uvedené nastavení je určeno pro desktop, na routeru není potřeba například manuál a hry.
- nastavit časovou zónu v Timezone
- vybrat volbu Networking a dále volbu Interfaces. Zde umožní program pomoci s instalací a konfigurací jednotlivých interface.
- v menu Networking ještě doporučuji zapnout volbu SSHD
- v menu Root password pak nastavit heslo na superuživatele root.

Tímto je nainstalován (téměř univerzálně) operační systém. Po instalaci je potřeba udělat ještě spoustu dalších kroků, ale zde bych se ještě chtěl zastavit nad velikostí systémových oblastí na disku. Doporučení zde uvedená jsou spíše "okoukaná" z praxe, nejsou nejsou to axiomy.
NázevTypMount pointMinimální
velikost
Doporučená
velikost
Poznámky
rootUFS2/600MB1GBDoporučuji 1-2GB, aby měl root místo na práci
UFS2 doporučuji změnit na UFS2+S
swapswap0,5xRAM2xRAMDoporučení je 1-3x velikost RAM, záleží na typu provozu
tmpUFS2+S/tmp512MB1GBDoporučuji spíše 1-2GB, záleží na množství uživatelů a typu provozu
varUFS2+S/var250MB2GBPro větší množství logů a dalších mailů doporučuji zdvihnou alespoň
na 2GB nebo je ukládat na datový disk
usrUFS2+S/usr4GB8GB1,2GB - prostor pro kompilaci kernelu /usr/src a /usr/obj
600MB - porty
8GB doporučuji, 16GB stačí na vše včetně X-Windows a KDE/Gnome

Instalace základních portů a aktualizace systému
1) Uprava scriptu .cshrc a nastavení proměnných pro portinstall

setenv PKG_TMPDIR /usr/ports/packages/_pkgtmp
setenv PACKAGES /usr/ports/packages
setenv PORTUPGRADE -bep


a vytvoření potřebných adresářů:

mkdir /usr/ports/packages
mkdir /usr/ports/packages/All
mkdir /usr/ports/packages/_pkgtmp


2) Instalace základních balíčků
cd /usr/ports/net/cvsup-without-gui
make install clean


3) Update zdrojových kódů a portů
První sada příkazů vytvoří konfigurační soubor pro update zdrojových kódů. Po změně release je nutné změnit hodnotu RELENG_6_2 na odpovídající verzi.

echo "*default host=cvsup.cz.freebsd.org">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "*default base=/var/db">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "*default prefix=/usr">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "*default release=cvs tag=RELENG_6_2">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "*default delete use-rel-suffix">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "*default compress">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "src-all">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "doc-all">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "www">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf
echo "cvsroot-all">>/usr/local/etc/cvsup-s.conf

Druhá sada příkazů vytvoří konfigurační soubor pro update portů.

echo "*default host=cvsup.cz.freebsd.org">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf
echo "*default base=/var/db">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf
echo "*default prefix=/usr">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf
#echo "*default release=cvs tag=current">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf
echo "*default release=cvs tag=.">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf
echo "*default delete use-rel-suffix">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf
echo "*default compress">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf
echo "ports-all">>/usr/local/etc/cvsup-p.conf

Pro spuštění update zdrojových kódů a následně i portů je potřeba spustit tento příkaz.

/usr/local/bin/cvsup -g -L 2 /usr/local/etc/cvsup-s.conf && /usr/local/bin/cvsup -g -L 2 /usr/local/etc/cvsup-p.conf

Update portů je možné nahradit i následujícím postupem, ale pokud se pustí po sobě, nevytvoří žádný problém.

/usr/sbin/portsnap fetch && /usr/sbin/portsnap extract && /usr/sbin/portsnap update
/usr/local/sbin/portsdb -Ff

4) Instalace portupgrade a zjištění aktuálnosti jednotlivých package
cd /usr/ports/ports-mgmt/portupgrade
make install clean


A následující příkaz využije nainstalovaná data pro ověření aktuálnosti instalovaných portů:
/usr/local/sbin/portversion -vO | /usr/bin/grep '<' | /usr/bin/awk '{ print "portupgrade -fybep " $1 }' >/root/portupg && /bin/chmod 700 /root/portupg

5) Update systému a kernelu. Pro tuto akci je možné mít customizovaný /etc/make.conf.
cd /usr/src
rm -rf /usr/obj/usr
make buildkernel && make buildworld
make installkernel && make installworld
mergemaster -iU

6) Poslední součástí je instalace odpovídajících interface. Zařízení lze vylistovat příkazem
pciconf -lv
a potřebné ovladače je možné načítat buď manuálně pomocí příkazu
kldload module
nebo automaticky po startu pomocí souboru /boot/loader.conf. Jako ukázku lze použít soubor /boot/default/loader.conf.

Po restartování systému by mělo dojít k úspěšnému načtení aktualizované verze. Pokud bude potřeba nainstalovat nějaký port, lze jednoduše použít příkaz
portinstall port
pro kompilaci, vytvoření balíčku a instalaci, není nutné port stahovat z web serveru nebo hledat nazev v portech.
To by mělo být pro úvodní seznámení se se sytémem snad vše. Nejedná se o vzorovou, ale o funkční instalaci s maximálními možnostmi, takže určitě není bez chyby. Zbytek asi pouze na následujících stránkách:

Instalační příručka pro FreeBSD 6.2
FreeBSD Handbook
Dokumentace FreeBSD

Powered by Drupal - Design by artinet